Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/2092
Title: Tiểu Ban A: AN TOÀN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN VÀ MÔ PHỎNG TAI NẠN THIẾT KẾ LOCA TRONG CONTAIMENT VVER-1000
Authors: Nguyễn Thị Thọ; Sinitsyn Sergey Vladimirovich
Keywords: Contaiment, VVER-1000, áp suất, LOCA
Issue Date: 2017
Publisher: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Abstract: Tìm hiểu về các đặc trưng của lò phản ứng VVER-1000 và các đặc trưng an toàn của nó, tai nạn LOCA, các hiện tượng vật lý, thủy nhiệt và các quá trình chuyển tiếp diễn ra trong containment. Mô phỏng tai nạn LOCA trong contaiment của lò VVER-1000 bằng chương trình tính toán COCOSYS. Các kết quả thu được: Đối với tai nạn “vỡ lớn” - LB LOCA (vỡ hoàn toàn đường ống hơi của mạch sơ cấp với đường kính 850 mm) áp suất bên trong contaiment đạt 2.8 bar và để giảm áp hệ thống phun phải làm việc với suất tiêu thụ nước cực đại là 500 kg/s để giữ tính toàn vẹn của contaiment; Trong trường hợp hỏng hệ thống phun, cần phải giảm áp thông qua các van xả trên containment đến khi đạt áp suất 1.1 bar. Đối với tai nạn “vỡ nhỏ” - SB LOCA (vỡ một phần đường ống hơi 850 mm của mạch sơ cấp với kích thước 300 mm), áp suất bên trong contaiment không làm hư hại tính toàn vẹn của nó.
URI: http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/2092
Appears in Collections:Hội nghị KHCNHN toàn quốc lần thứ 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.-Nguyen-Thi-Tho.pdf674.75 kBAdobe PDFbook.png
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.