Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/2102
Title: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2009 - 2011: Nghiên cứu tính toán phát tán thải phóng xạ dạng khí cho Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
Authors: Trương Ý
Keywords: ĐTCB
Issue Date: 8/2012
Publisher: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Series/Report no.: Mã số: ĐT.01/09/NLNT;
Abstract: Nghiên cứu tính toán phát tán thải phóng xạ dạng khí cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
URI: http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/2102
Appears in Collections:Đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ xuất bản năm 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DTCB115.PDF60.58 MBAdobe PDFbook.png
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.