Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/2109
Title: Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 57
Authors: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Keywords: Thông tin Khoa học & Công nghệ hạt nhân
Issue Date: 12/2018
Publisher: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Abstract: Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.
URI: http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/2109
Appears in Collections:Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TCKHCN so 57 - Full.pdf1.74 MBAdobe PDFbook.png
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.